Etänä 4Hssa hanke

Etänä 4H:ssa -hanke

Rahoittaja: 
Kainuun Liitto - maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitus

Päätoteuttaja:

Kajaanin 4H-yhdistys

Osatoteuttajat:

Kuhmon 4H-yhdistys

Paltamon 4H-yhdistys

Ristijärven 4H-yhdistys

Suomussalmen 4H-yhdistys

Kesto: 5.5.-31.12.2020

Hankkeen kuvaus:

Hankkeessa työllistetään 10 kpl 15-28 –vuotiasta nuorta digitaalisten materiaalien tuottamiseen ja etäleirin ohjaukseen. Toteutetaan kaikille nuorille avoimia työelämäkoulutuksia 6 kpl etänä, jolloin ehkäistään nuorten syrjäytymistä poikkeusolojen aikana ja kannustetaan työllistymään tai perustamaan oman yrityksen. Järjestetään työohjausta työelämänkoulutusten käynneille ja 4H-yritysten yrittäjille.

Järjestetään etäleiri, jolla taataan lapsille ja nuorille laadukasta toimintaa ja hyödyllistä tekemistä kotiin sekä kannustetaan liikkumaan luonnossa poikkeusjärjestelyt huomioiden. Hankkeen tuloksena lapset ja nuoret saadaan innostumaan yhteisestä etäyhteyksin toteutettavasta toiminnasta. Lasten ja nuorten aktiivisuus lisääntyy ja he saavat osallisuuden kokemuksia. Etäleiri on avoin kaikille ja se järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.